Budynek 4

Powierzchnie biurowe Euro Centrum - Katowice. Budynek 4 - na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum działa Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych mieszczące się w budynku nr 4.

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

Na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum działa Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych mieszczące się w budynku nr 4. Centrum Szkoleniowe powstało z myślą o instalatorach urządzeń zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz producentach i przedsiębiorcach testujących materiały wykorzystywane w budownictwie energooszczędnym. Wyposażone jest w pracownie warsztatowe kotłów małej mocy na paliwa stałe, pomp ciepła, systemów solarnych i systemów wentylacji.

W budynku mieści się też Centrum Testowania Systemów Solarnych wyposażone w stacjonarny symulator słoneczny do badania jakości urządzeń solarnych zwany „sztucznym słońcem” i będący jednym z kluczowych elementów tego laboratorium.

Dynamiczny rozwój technologii produkcji urządzeń do przetwarzania energii promieniowania słonecznego sprawił, że konieczne stało się potwierdzenie jakości i parametrów kolektorów słonecznych – nie tylko ze względów bezpieczeństwa i badań rozwojowych, ale przede wszystkim dla stworzenia i utrzymania wysokiej konkurencyjności na rynku, który jest obecnie bardzo chłonny dla takich produktów.

Centrum Testowania Systemów Solarnych to laboratorium wewnętrzne na bazie symulatora natężenia promieniowania słonecznego, składające się z: pola lamp (8 lamp), sztucznego nieba, układu wentylacyjnego, termostatu, czujników temperatury, urządzenia do generowania danych. „Sztuczne słońce” przeznaczone jest do badania sprawności kolektorów słonecznych wykorzystujących mieszaninę wody i glikolu jako nośnik ciepła. Jego bezpośrednim zadaniem jest pomiar wydajności kolektorów solarno-termicznych, zgodnie z normami EN 12975 i EN 12976.

Aktualne wyposażenie pozwala na określenie sprawności i wydajności kolektorów płaskich cieczowych oraz systemów solarnych. Symulator umożliwia także wykonanie badań naukowych, w których określa się wpływ promieniowania słonecznego na różnego rodzaju zjawiska i procesy w warunkach imitujących naturalne promieniowanie słoneczne.

 

Unikatową cechą  zainstalowanego sprzętu jest możliwość bardzo precyzyjnego ustawienia lamp w stosunku do badanej powierzchni, co podnosi jakość prowadzonego badania i wpływa na jego powtarzalność. Wkrótce laboratorium zostanie wyposażone w dodatkową aparaturę umożliwiającą badanie modułów fotowoltaicznych.

Centrum Testowania Systemów Solarnych powstało w związku z projektem „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Polecamy:

AkceleretorAkceleretorAkcelerator Technologiczny Euro-Centrum pomoże innowacyjnym pomysłodawcom rozwinąć skrzydła w świecie biznesu!Dowiedz się więcej
Park Naukowo TechnologicznyWspólnym mianownikiem dla wszystkich naszych działań jest poszanowanie energii i jej odnawialnych źródeł.Dowiedz się więcej