Informacja o Spółce i komunikacja z Akcjonariuszami

  Informacje o spółce 1)     pełna nazwa spółki: EURO-CENTRUM S.A. 2)     siedziba i adres; 40-569 Katowice, ul. Ligocka 103 3)     oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział ...

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

  Informacje o spółce
1)     pełna nazwa spółki: EURO-CENTRUM S.A.
2)     siedziba i adres; 40-569 Katowice, ul. Ligocka 103
3)     oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362515
4)     numer identyfikacji podatkowej: 6342547029
5)     wysokość kapitału zakładowego: 14.948.380,00 zł w całości opłacony
 
  Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki
1)     Walne zgromadzenia – ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad oraz projektami uchwał
2)     Dematerializacja akcji – wezwania akcjonariuszy
3)     Rejestr akcjonariuszy – w trakcie tworzenia


Polecamy:

AkceleretorAkceleretorAkcelerator Technologiczny Euro-Centrum pomoże innowacyjnym pomysłodawcom rozwinąć skrzydła w świecie biznesu!Dowiedz się więcej
Park Naukowo TechnologicznyWspólnym mianownikiem dla wszystkich naszych działań jest poszanowanie energii i jej odnawialnych źródeł.Dowiedz się więcej