Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł

Projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowany jest w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego celem jest stymulowanie rozwoju firm działających w sektorze poszanowania energii w budynkach. Kluczowym działaniem jest stworzenie infrastruktury (budynków oraz zaplecza ...

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

Projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowany jest w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego celem jest stymulowanie rozwoju firm działających w sektorze poszanowania energii w budynkach. Kluczowym działaniem jest stworzenie infrastruktury (budynków oraz zaplecza laboratoryjnego), która pozwoli prowadzić przedsiębiorstwom i zespołom naukowym działalność badawczo- rozwojową, ukierunkowaną na rozwój technologii energooszczędnych w budownictwie. Park będzie też koordynował współpracę firm tego sektora w ramach Klastra Technologii Energooszczędnych.

  • Wartość projektu: 96 728 212,29 PLN
  • Poziom dofinansowania z EFRR: 58 609 999,99 PLN
  • Czas realizacji: od października 2010 do listopada 2013

Zadanie rozszerzające nr 1 pt. „Zwiększenie potencjału laboratoryjnego Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.”

Jego celem jest  rozbudowa infrastruktury laboratoryjnej Parku niezbędnej dla zapewnienia korzystnych warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalności badawczą, rozwojową lub innowacyjną w dziedzinie poszanowania energii oraz wykorzystania jej odnawialnych źródeł.        

  • Wartość projektu z zadaniem rozszerzającym: 122 400 773,09 PLN
  • Poziom dofinansowania z EFRR: 73 057 755,90 PLN
  • Czas realizacji: od 2013 do 2015 roku

Zadanie Rozszerzające nr 2  pt. "Rozbudowa potencjału laboratoryjnego Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum".

W ramach zadania rozszerzajacego planowane jest utworzenie kolejnego obiektu niskoenergetycznego - budynku montażowo-usługowego spełniającego funkcję badawczą, biurową i wystawienniczą, a także stworzenie Laboratorium Ogniw Folotowltaicznych do badania modułów fotowoltaicznych. Rozszerzone zostanie także Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych oraz data center.

  • Wartość projektu z zadaniem rozszerzającym: 129 816 290, 46PLN
  • Poziom dofinansowania z EFRR: 89 088 355, 97 PLN

Czas realizacji: od 2014 do 2015 roku