Energia na start

Projekt "Energia na start" był realizowany w ramach programu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej". Celem projektu było podnoszenie kwalifikacji młodych i pomysłowych osób, zwłaszcza tych, których zainteresowania wiążą się z efektywnym wykorzystywaniem energii w budynkach.

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

Projekt "Energia na start" był realizowany w ramach programu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej". Celem projektu było podnoszenie kwalifikacji młodych i pomysłowych osób, zwłaszcza tych, których zainteresowania wiążą się z efektywnym wykorzystywaniem energii w budynkach.


W ramach projektu organizowano specjalistyczne szkolenia z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości . Drugim elementem  były wyjazdy na targi sektora energetycznego w kraju i za granicą. Tam uczestnicy mieli okazję nawiązać kontakty biznesowe, zaprezentować i sprzedać swój innowacyjny pomysł lub ofertę własnej firmy.

Wartość projektu: 753 312 PLN

Wysokość dofinansowania z MNiSW: 677 980 PLN

Czas realizacji: styczeń 2009 - 2010

www.energianastart.pl