Udział w wystawie EXPO 2010 w Szanghaju

Projekt  „Udział w wystawie EXPO 2010 w Szanghaju w Chińskiej Republice Ludowej" był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

Projekt  „Udział w wystawie EXPO 2010 w Szanghaju w Chińskiej Republice Ludowej" był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

Wartość Całkowita: 35 304,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania 17 400,00 zł

Okres realizacji: rok 2010 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl