Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii

Projekt „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii” był realizowany w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu była pomoc w rozwijaniu pomysłów innowacyjnych, zwłaszcza w dziedzinie poszanowania energii oraz odnawialnych źródeł energii. Wspieranie tego typu inicjatyw  odbywało się poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w pozyskiwaniu ...

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

Projekt „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii” był realizowany w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu była pomoc w rozwijaniu pomysłów innowacyjnych, zwłaszcza w dziedzinie poszanowania energii oraz odnawialnych źródeł energii.

Wspieranie tego typu inicjatyw  odbywało się poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w pozyskiwaniu kapitału. Wśród prowadzonych działań świadczono usług doradcze, coachingowe, udostępniano technologię i niezbędną infrastrukturę parku maszynowego oraz wsparcie kapitałowe.

W efekcie projektu utworzono 14 spółek technologicznych, czyli o 2 więcej niż zakładano. Informacje dotyczące ich profilu znaleźć można na stronie: www.kapitaldlaenergii.pl


    * Wartość projektu: 15 353 412,00 PLN
    * Dofinansowane z EFRR : 15 353 412,00 PLN
    * Czas realizacji: od grudnia 2008 do lutego 2014

 

Inwestujemy w waszą przyszłość 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.