Nadbudowa dwóch kondygnacji w budynku nr 7 posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103

Numer zamówienia: Z-1/VII/2013/EC Termin składania ofert: 16-04-2014 12:00

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

Numer zamówienia: Z-1/VII/2013/EC 
Termin składania ofert: 16-04-2014 12:00


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informacja o zmianie terminu składania ofert 

Informacja o zawarciu umowy

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. SIWZ po zmianach 27.03.2014
 3. SIWZ po zmianach 31.03.2014 
 4. SIWZ po zmianach 08.04.2014 
 5. SIWZ po zmianach 14.04.2014 
 6. Załącznik nr 1
 7. Załącznik nr 2
 8. Załącznik nr 3
 9. Załącznik nr 4
 10. Załącznik nr 5
 11. Załącznik nr 6
 12. Załącznik nr 7
 13. Załącznik nr 8
 14. Załącznik nr 9 

 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.03.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 26.03.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.03.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.03.2014 - załącznik nr 1  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.03.2014 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 28.03.2014 - II - załącznik nr 1

Odpowiedź na zapytanie z dnia 01.04.2014 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 01.04.2014 - załącznik nr 1  

Odpowiedź na zapytanie z dnia 07.04.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 07.04.2014 - załącznik nr 1 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 07.04.2014 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.04.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.04.2014 - załącznik nr 1

Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.04.2014 - załącznik nr 2

Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.04.2014 - II

Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.04.2014 - II - załącznik nr 1

Odpowiedź na zapytanie z dnia 08.04.2014 - II - załącznik nr 2 

Odpowiedź na zapytanie z dnia 09.04.2014

Odpowiedź na zapytanie z dnia 09.04.2014 - załącznik nr 1