Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury turystycznej na terenie Euro-Centrum w Katowicach

Projekt "Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury turystycznej na terenie Euro-Centrum w Katowicach" realizowany był w ramach Działania 3.1 Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

Projekt "Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury turystycznej na terenie Euro-Centrum w Katowicach" realizowany był w ramach Działania 3.1 Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Jego celem było zwiększenie konkurencyjności regionu w obszarze turystyki biznesowej przez rozszerzenie działalności o usługi gastronomiczne. W ramach projektu na terenie Parku Przemysłowego powstała Restauracja Belcanto, stanowiąca miejsce spotkań biznesowych, uroczystych kolacji oraz wydarzeń specjalnych.

Świadczy usługi dla podmiotów zewnętrznych - uczestników wydarzeń organizowanych na terenie Euro-Centrum oraz dla najemców budynków i lokali. 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO –
- REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

• Nazwa projektu: „Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości
infrastruktury turystycznej na terenie Euro-Centrum w Katowicach”
• Nazwa beneficjenta: EURO-CENTRUM S.A.
• Wartość wydatków kawlifikowanych: 1 292 581,07 PLN
• Dofinansowanie w ramach EFRR: 744 009,67 PLN
• Czas realizacji: od stycznia 2011 do marca 2013

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Strona projektu: www.restauracja-belcanto.pl