Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji

Numer zamówienia: Z-2/VII/2013/EC 

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78