Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

Projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powołanie Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych jest jednym z rezultatów projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej ...

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

Projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powołanie Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych jest jednym z rezultatów projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” prowadzonego w latach 2011-2013.  Celem utworzenia Sieci jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu i zbudowanie przewagi konkurencyjnej województwa śląskiego, która będzie oparta na programowaniu zmian gospodarczych wśród przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

Liderem projektu jest: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Partnerami projektu są: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Park Naukowo-Technologiczny Technopark w Gliwicach;
Konsorcjum w składzie: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości Rozwoju sp. z o.o., Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi.

  • Wartość projektu: 4 967 045, 58 zł
  • Poziom dofinansowania: 100%
  • Czas realizacji: od września 2013 do września 2015