UNIEWAŻNIONO Dostawa i/lub montaż oświetlenia w pomieszczeniach restauracji zlokalizowanej na parterze budynku oznaczonego umownie 1a (dawny 9.5) położonego w Katowicach przy ul.Ligockiej 103

Numer zamówienia: Z-8/XI/2010/EC Termin składania ofert: 14-12-2010 12:00

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

Numer zamówienia: Z-8/XI/2010/EC 
Termin składania ofert: 14-12-2010 12:00


EURO-CENTRUM S.A. informuje, iż decyzją Zarządu Spółki postępowanie przetargowe o numerze zamówienia Z-8/XI/2010/EC na „Dostawę i/lub montaż elementów oświetlenia do pomieszczeń restauracji zlokalizowanej na parterze budynku oznaczonego umownie 1A (dawny 9.5) położonego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 zostało unieważnione.

Do pobrania w załączeniu:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Załącznik nr 1 – zestawienie elementów oświetlenia z podziałem na Zakres I, Zakres II i Zakres III
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
  4. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
  5. Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  6. Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  7. Załącznik nr 6 – informacja dotycząca doświadczenia

 

Odpowiedź na zapytania wykonawców:

  1. odpowiedź 1
  2. odpowiedź 2
  3. odpowiedź 3