Przygotowanie Euro-Centrum na NewConnect

Projekt "Przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnych do wprowadzenia spółki Euro-Centrum na rynek NewConnect" został zrealizowany w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

Projekt "Przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnych do wprowadzenia spółki Euro-Centrum na rynek NewConnect" został zrealizowany w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Jego bezpośrednim celem było przygotowanie Euro-Centrum Sp. z o.o. do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania poprzez wprowadzenie spółki na alternatywny system obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach projektu wykonano analizy i przygotowano dokumentację niezbędna do przekształcenia spółki w spółkę akcyjną, a następnie wystąpiono z wnioskiem o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Środki pozyskane w ramach emisji akcji dla pozyskanego inwestora Euro-Centrum przeznaczono na wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć, w szczególności w zakresie poszanowania energii oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Wartość projektu: 229 360,00 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 91 500,00 PLN

Czas realizacji: kwiecień 2009 r. - październik 2010 r.