Ocena warunków klimatycznych dla potrzeb pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i właściwej eksploatacji budynków energooszczędnych

Od grudnia 2008 roku na terenie Euro-Centrum działa stacja meteorologiczna z zestawem czujników. Służy ona do pomiarów podstawowych parametrów meteorologicznych (promieniowanie całkowite, usłonecznienie, temperatura i wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru ) niezbędnych do oceny warunków meteorologicznych i klimatycznych przy projektowaniu i realizacji instalacji solarnych (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Stacja wyposażona ...

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

Od grudnia 2008 roku na terenie Euro-Centrum działa stacja meteorologiczna z zestawem czujników. Służy ona do pomiarów podstawowych parametrów meteorologicznych (promieniowanie całkowite, usłonecznienie, temperatura i wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru ) niezbędnych do oceny warunków meteorologicznych i klimatycznych przy projektowaniu i realizacji instalacji solarnych (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Stacja wyposażona jest w moduł fotowoltaiczny służący do jej zasilania w energię elektryczną, niezbędną do pracy czujników. W przyszłości zestaw zostanie uzupełniony o urządzenie pozwalające mierzyć natężenie promieniowania słonecznego.

Badania są prowadzone wraz z Katedrą Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego, w ramach podpisanego z Grupą Euro-Centrum porozumienia. Mają służyć określeniu warunków meteorologicznych panujących w miejscu planowanej instalacji urządzeń do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej, w celu wyboru optymalnych dla tego miejsca rozwiązań technologicznych. W dalszej perspektywie stacja będzie częścią składową laboratorium funkcjonującego w Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznym. Uzyskane informacje będą także przekazywane producentom i instalatorom urządzeń solarnych skupionych w Euro-Centrum Klastrze.

Okres realizacji: Grudzień 2008