Wybór Wykonawcy robót budowlanych w ramach inwestycji: Nadbudowa dwóch kondygnacji w budynku nr 7

Numer zamówienia: Z-1/X/2014/EC 

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78