Dostawa i/lub montaż elementów oświetlenia w pomieszczeniach restauracji zlokalizowanej na parterze budynku oznaczonego umownie 1a (dawny 9.5) położonego w Katowicach przy ul. Ligockiej 103

Numer zamówienia: Z-1/I/2011/EC Termin składania ofert: 25-01-2011 12:00

Kontakt

Euro-Centrum S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Tel. 32 251 74 78

Numer zamówienia: Z-1/I/2011/EC 
Termin składania ofert: 25-01-2011 12:00


Załączniki:

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3
  4. Załącznik nr 4
  5. Załącznik nr 5
  6. Załącznik nr 6
  7. Zestawienie Opraw 

PRZETARG ZAKOŃCZONY

Informacja o wyniku postepowania